Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

image_pdfimage_print

            În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, sunt necesare următoarele documente:

a) certificatul de naştere, original şi copie;

b) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

d) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia prevăzută la art. 54, alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 295/2021 se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

descărcați cerere act de identitate