Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

image_pdfimage_print

 

      Documente necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
  • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

 

Notă !!!
– dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie

descărcați cerere act de identitate