Eliberarea extraselor multilingve de stare civilă

image_pdfimage_print

Oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind nașterea, căsătoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceeași putere doveditoare ca și certificatele de stare civilă și se folosesc de către titulari și persoanele îndreptățite în fața autorităților străine din statele părți la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condițiile Convenției nr. 16 de către autoritățile competente ale statelor părți, sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă și se utilizează în aceleași condiții, ca și certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenției.

Statele semnatare ale Convenției nr. 16 sunt următoarele:

 1. Bosnia și Herțegovina
 2. Confederația Elvețiană
 3. Marele Ducat al Luxemburgului
 4. Muntenegru
 5. Regatul Belgiei
 6. Regatul Spaniei
 7. Regatul Țărilor de Jos
 8. Republica Austria
 9. Republica Bulgaria
 10. Republica Capului Verde
 11. Republica Croația
 12. Republica Elenă
 13. Republica Estonia
 14. Republica Federală Germania
 15. Republica Franceză
 16. Republica Italiană
 17. Republica Lituania
 18. Republica Macedonia
 19. Republica Moldova
 20. Republica Polonă
 21. Republica Portugheză
 22. Republica Serbia
 23. Republica Slovenia
 24. Republica Turcia
 25. România

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind nașterea și/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanților legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptățite. Extrasele multilingve se pot elibera și altor persoane împuternicite prin procură specială.

Cetățenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Minorii în vârstă de peste 14 ani, deținători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite și să primească extrase multilingve de naștere sau de căsătorie în nume propriu, asistați, după caz, de unul dintre părinți sau de tutore, care semnează cererea.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Confederației Elvețiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetățeni sunt,sau cu pașaport, aflate în termen de valabilitate.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate și străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu pașaport valabil.

Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de ședere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu pașaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005.

La cerere, solicitanților li se eliberează mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiași act de stare civilă.

Documente necesare

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:

 • Cerere
 • Actul de identitate (original) al titularului extrasului sau al persoanei care îl reprezintă
 • Procura specială în cazul persoanelor împuternicite
Descărcați Cerere extras multilingv de căsătorie (PDF - 38.0 KB) Descărcați Cerere extras multilingv de deces (PDF - 37.7 KB) Descărcați Cerere extras multilingv de naștere (PDF - 38.2 KB)