Dovada adresei de domiciliu/reședință

image_pdfimage_print

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

1 acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

2 declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la pct. 1 sau, după caz, la pct. 4;

 3 declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la pct. 1 și 2;

4 documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă – valabil 30 de zile de la data eliberării – se reține în original la cererea pentru eliberarea actului de identitate/stabilirea reședinței;

5 actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la pct. 1 – 4, în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la pct. 2 poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la pct. 3 se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.