Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

            În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetăţenii români cu domiciliul în România, sunt necesare următoarele documente:

a) certificatul de naştere, original şi copie;

b) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

d) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia prevăzută la art. 54, alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 295/2021 se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

descărcați cerere act de identitate