Certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române

image_pdfimage_print

Certificatele de atestare a domiciliului și a cetățeniei române sunt eliberate de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor. Aceste certificate urmează să fie folosite în străinătate în scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români.

Cererile pentru eliberarea acestor certificate pot fi depuse la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Certificatele se eliberează de către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Documente necesare

  • Cerere
  • Act de identitate, în original

 

Descărcați Cerere pentru atestarea cetăţeniei şi domiciliului (PDF - 271.2 KB) Descărcați Cerere pentru atestarea cetăţeniei şi domiciliului pentru minori (PDF - 271.2 KB)