<strong>INFORMAȚII CU PRIVIRE LA RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR</strong><br><br>Luni 14 martie 2022, începe autorecenzarea , prima etapă de colectare a datelor de la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor(RPL 2021) care presupune, în premieră pentru România , două aspecte:<br>-autorecenzarea online<br>-autorecenzarea online asistată(ARA), pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai reduse<br><br>Pentru informații detaliate privind desfășurarea RPL2021 vă rugăm să consultați link-ul de mai jos (site pe care se găsește PLATFORMA DE AUTORECENZARE)

Bine ați venit!

Prin intermediul acestei pagini vă oferim informații despre eliberarea actelor de identitate, înregistrările actelor si faptelor de stare civilă și nu în ultimul rând, informații despre funcționarea instituției Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov.

Organizarea și funcționarea instituției

ilfovDirecția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă informatizată a persoanelor modificată şi completată.

Scopul acestei direcții este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a persoanei, precum şi de eliberare a documentelor. Activitatea se desfăşoară în interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

Are in componența servicii si birouri de evidență a persoanelor de stare civilă, informatic, juridic, financiar-contabilitate, resurse umane.
Coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din localitățile județului Ilfov

Direcția este condusă de un director executiv numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, in condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
Directorul executiv are obligația de a lua măsuri pentru imbunătățirea activităților ce intră in sfera de competentă si de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă.
In indeplinirea prerogativelor cu care este investiă direcţia , cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, organizații, agenți economici, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare.