Măsuri de prevenire a îmbolnăvirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2

Având în vedere că în ultima perioadă de timp, evoluția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 a luat o amploare deosebită, angajații Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov își vor desfășura toate activitățile ce presupun un contact direct cu orice persoană din afara instituției, exclusiv on-line, prin e-mail: secretariat@evpilfov.ro, sau prin poștă/curierat la adresa:  Fabrica de Glucoză, nr. 7, sector 2, București.

Cetățenii sunt rugați să ne transmită toate cererile/solicitările/petițiile prin modalitățile mai sus menționate.

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 021.232.88.54 și 021.232.88.53

Bine ați venit!

Prin intermediul acestei pagini vă oferim informații despre eliberarea actelor de identitate, înregistrările actelor si faptelor de stare civilă și nu în ultimul rând, informații despre funcționarea instituției Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor al Județului Ilfov

Organizarea și funcționarea instituției

ilfovServiciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă informatizată a persoanelor modificată şi completată.

Scopul acestui serviciu este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a persoanei, precum şi de eliberare a documentelor. Activitatea se desfăşoară în interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

Are in componența servicii si birouri de evidență a persoanelor de stare civilă, informatic, juridic, financiar-contabilitate, resurse umane.
Coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din localitățile județului Ilfov

Serviciul este condus de un director executiv numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, in condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
Directorul executiv are obligația de a lua măsuri pentru imbunătățirea activităților ce intră in sfera de competentă si de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă.
In indeplinirea prerogativelor cu care este investit serviciul , cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, organizații, agenți economici, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare.