IMPORTANT! ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ!

             ! În contextul prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus COVID-19, pentru evitarea prezentării la sediile serviciilor locale de evidență a persoanelor a unui număr mare de cetățeni, ținând cont și de faptul că în ultimele săptămâni foarte mulți cetățeni care au locuit temporar în străinătate au revenit în România, pe perioada stării de urgență vor fi eliberate acte de identitate doar pentru situații deosebite, care implică pierderea, furtul ori distrugerea documentului de identitate.

! În acest context, rețin atenția disp. Art. 14 din anexa nr. 1 la Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, potrivit cărora ”Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice, care expiră pe perioada stării de urgență.”

          ! În cazul în care vă aflați intr-o situație deosebită precum cele enunțate mai sus, sau alte cazuri justificate, depunerea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate sau stabilirea reședinței, se va face doar în baza unei programări telefonice, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la care este arondată localitatea de domiciliu/reședință.

! Datele de contact ale serviciilor de evidență le regăsiți la adresa https://evpilfov.ro/adrese-utile/

 

Bine ați venit!

Prin intermediul acestei pagini vă oferim informații despre eliberarea actelor de identitate, înregistrările actelor si faptelor de stare civilă și nu în ultimul rând, informații despre funcționarea instituției Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor al Județului Ilfov

Organizarea și funcționarea instituției

ilfovServiciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă informatizată a persoanelor modificată şi completată.

Scopul acestui serviciu este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a persoanei, precum şi de eliberare a documentelor. Activitatea se desfăşoară în interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

Are in componența servicii si birouri de evidență a persoanelor de stare civilă, informatic, juridic, financiar-contabilitate, resurse umane.
Coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din localitățile județului Ilfov

Serviciul este condus de un director executiv numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, in condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
Directorul executiv are obligația de a lua măsuri pentru imbunătățirea activităților ce intră in sfera de competentă si de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă.
In indeplinirea prerogativelor cu care este investit serviciul , cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, organizații, agenți economici, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare.

IMPORTANT!!!
Proceduri de lucru cu publicul
la nivelul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov pentru evitarea răspândirii COVID-19

În contextul prevenirii riscului de înmulțire, răspândire și infectare cu coronavirus - COVID-19, pentru a asigura serviciile pe care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov le oferă cetățenilor, pentru a proteja publicul, dar și personalul instituției noastre, și în urma recomandărilor instituțiilor competente, s-au stabilit următoarele măsuri:

1. Se restricționează toate serviciile de relații cu publicul. Toate documentele necesare desfășurării activității vor fi accesibile ONLINE, pe site-ul www.evpilfov.ro sau vor fi trimise prin poștă ori servicii de curierat.
Intrucât contactul cu publicul a fost restricționat, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov: secretariat@evpilfov.ro, pentru orice solicitare/petiție, etc.
Totodată, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov va transmite răspunsurile on-line, în termen legal.
Relații suplimentare se pot obține pe site-ul nostru – www.evpilfov.ro .
De asemenea, orice informații pot fi primite la numerele de telefon – 021.232.88.54 (Serviciul Evidența Persoanelor) și 021.232.88.53 (Serviciul Stare Civilă).

2. Programul de audiențe al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov se suspendă pe perioada 12.03.2020 – 24.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, orice informații pot fi obținute la numărul de telefon – 021.232.88.54 - Serviciul Evidența Persoanelor.

3. Curierii externi au de asemenea accesul restricționat în incinta Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov.

4. Asigurarea materialelor igienico-sanitare, dezinfectarea spațiilor comune de cel puțin trei ori pe zi și asigurarea că fiecare persoană care intră în instituție respectă normele de igienă și protecție stabilite.

5. Fiecare angajat va completa un chestionar tipizat referitor la trasabilitatea COVID-19.

Măsurile se aplică pe toată perioada stării de urgență pentru prevenirea răspândirii COVID-19..

Mulțumim pentru înțelegere!