Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate care locuiesc temporar în România

image_pdfimage_print

           Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care locuiesc temporar în România şi doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii şi a unei dovezi de reşedinţă se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reşedinţa, unde depun următoarele documente:

a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu, în original, şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;

b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române, original şi copie;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) dovada adresei de reşedinţă din România;

e) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii.

 

Descărcați Cerere CIP CRDS (PDF - 38.4 KB)