Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

image_pdfimage_print

             Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să îşi schimbe domiciliul în România se prezintă, personal, la D.P.C.L.E.P./S.P.C.L.E.P. pe a cărui rază teritorială este situat imobilul la adresa căruia îşi stabilesc domiciliul, în vederea eliberării cărţii de identitate simple/cărţii electronice de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, unde depun documentele prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. b)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 295/2021, precum şi următoarele:

      (1) a) paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta paşaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetăţenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul D.P.C.L.E.P./S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. şi, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetăţean român, precum şi informaţii cu privire la data şi ţara în care acesta şi-a stabilit domiciliul;

      b) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie.

     (2) Dacă solicitantul nu prezintă unul dintre documentele prevăzute la alin. (1), acesta va da o declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deţine.

     (3) În situaţia în care, în urma confruntării fizionomiei solicitantului cu fotografiile din documentele prezentate, nu se poate certifica identitatea acestuia, se efectuează verificări suplimentare în teren cu sprijinul structurii teritoriale a Poliţiei Române, în evidenţele D.G.P. şi, după caz, la autorităţile din străinătate, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

     (4) Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.

     (5) Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România sau consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia privind consimţământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Descărcați Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate (PDF - 42.0 KB)