Înregistrarea decesului

image_pdfimage_print

Întocmirea actului de deces se face la D.P.C.L.E.P./S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României în a cărui/cărei rază/circumscripţie consulară s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a declaraţiei verbale făcute de oricare dintre membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

Pot declara decesul membrii familiei decedatului sau în lipsa acestora:

  • medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul
  • orice persoană care are cunoștință despre deces

Documente necesare

  • Certificatul medical constatator al decesului
  • Actul de identitate al celui decedat
  • Certificatul de naștere și de căsătorie al celui decedat
  • Documentul de evidență militară al celui decedat
  • Actul de identitate valabil al declarantului

Termenul de declarare al decesului

  • 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, în cazul morții naturale
  • în cazul unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, este necesară și dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces, termenul de 3 zile de declarare a decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.
  • În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), întocmirea actului de deces se face, în România, cu aprobarea parchetului şi, în străinătate, dacă autorităţile competente din statul unde s-a produs decesul confirmă că nu au obiecţii cu privire la înregistrarea decesului cetăţeanului român la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României.