Acte de identitate

image_pdfimage_print

În această secțiune regăsiți toate informațiile necesare eliberării, schimbării sau înscrierii mențiunilor în actele de identitate, de asemenea puteți descărca formularele necesare în scopul imprimării și întocmirii lor.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate/înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței, însoțite de documentele necesare se depun DOAR LA SPCLEP-UL/DPCLEP-UL CARE ARONDEAZĂ LOCALITATEA DE DOMICILIU. (Informațiile referitoare la SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR de pe raza județului ILFOV le regăsiți în meniul SERVICII LOCALE).

Contravaloarea actelor de identitate în valoare de 7 lei, se achită la Direcția de Impozite și Taxe Locale a fiecărei primării care are în subordine un serviciu local de evidență a persoanelor.

Eliberarea sau schimbarea Cărții de Identitate

Eliberarea sau schimbarea Cărții de Identitate se efectuează în următoarele situații:

  • Prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani
  • La expirarea termenului de valabilitate sau în cazul anulării
  • În caz de furt
  • În cazul distrugerii sau pierderii
  • La schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor, schimbarea sexului sau fizionomiei
  • La modificarea numelui sau prenumelui titularului, sau prenumele părinților, data ori locul nașterii
  • La schimbarea domiciliului din străinătate în România
  • Eliberarea Cărții de Identitate provizorii cetățenilor Români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
  • Înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (flotant)