Acte de identitate

image_pdfimage_print

În această secțiune regăsiți toate informațiile necesare eliberării, schimbării sau înscrierii mențiunilor în actele de identitate, de asemenea puteți descărca formularele necesare în scopul imprimării și întocmirii lor.

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate/înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței, însoțite de documentele necesare se depun DOAR LA SPCLEP-UL/DPCLEP-UL CARE ARONDEAZĂ LOCALITATEA DE DOMICILIU. (Informațiile referitoare la SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR de pe raza județului ILFOV le regăsiți în meniul SERVICII LOCALE).

Contravaloarea actelor de identitate în valoare de 7 lei, se achită la Direcția de Impozite și Taxe Locale a fiecărei primării care are în subordine un serviciu local de evidență a persoanelor.
 În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Eliberarea sau schimbarea Cărții de Identitate

Eliberarea sau schimbarea Cărții de Identitate se efectuează în următoarele situații:

 • Prima dată, la împlinirea vârstei de 14 ani
 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării;
 • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile;
 • la schimbarea domiciliului din străinătate în România;
 • eliberarea Cărții de Identitate provizorii cetățenilor Români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;
 • înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (flotant).