INFORMAŢII GENERALE

image_pdfimage_print

INFORMARE

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1130 din 22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin raportare la dispozițiile art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă informăm următoarele:

Accesul în instituție, precum și în incinta serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor de pe raza județului Ilfov, cu excepția angajaților, este permis doar persoanelor care se încadrează în una din următoarele situații:

  • fac dovada vaccinării, împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru detectarea virusului SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore;
  • prezintă rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru detectarea virusului SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore;
  • se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Dovada se face prin intermediul certificatelor digitale U.E. privind Covid-19, pe suport de hârtie sau  în format electronic.

Prin excepție, este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.