Informare privind eliberarea CĂRȚII ELECTRONICE DE IDENTITATE

image_pdfimage_print

Anunt!

Cartea Electronica de Identitate  este un proiect pilot, prin urmare, în primă instanţă, se vor elibera cărţi de identitate electronice persoanelor cu domiciliul pe raza judeţului Cluj, cu varsta peste 18 ani si motivul expirare! 

Nu se eliberează Cărți Electronice de Identitate începând cu data de 01.01.2024, cetățenilor cu domiciliul pe raza județului Ilfov.

 

Până la data asigurării condiţiilor tehnice necesare pentru eliberarea Cărţii de Identitate Electronice, la nivelul judeţului Ilfov nu se vor emite Cărţi Electronice de Identitate.

Potrivit art. 42 alin. 3 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 295/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil “ până la data generalizării eliberării cărţii electronice de identitate în termenul prevăzut la art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererile pentru eliberarea cărţii electronice de identitate se preiau la D.P.C.L.E.P/S.P.C.L.E.P.-urile anume desemnate de către D.E.P.A.B.D.

De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează în sistem informatic şi se semnează de către solicitant sau, după caz, de reprezentantul legal, în prezenţa lucrătorului S.P.C.E.P. ori a personalului misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare de carieră ale României din străinătate. În situaţia minorilor, cererea se semnează şi de către reprezentantul legal “.