Eliberarea actului de identitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

image_pdfimage_print
  • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
  • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
  • în cazul schimbării domiciliului;
  • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • în cazul schimbării sexului;
  • în cazul anulării;
  • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

         

DOCUMENTE NECESARE:

 

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate;

– certificatul de nastere, original ;
– certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original ;
– certificatul/hotararea judecatoreasca de divort definitiva/irevocabila, dupa caz, original ; daca cetateanul nu poate prezenta certificatul/hotararea judecatoreasca de divort, dovada statutului civil si, dupa caz, a numelui se poate face cu certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; in cazul modificarilor intervenite in strainatate cu privire la datele de stare civila, solicitantul actului de identitate prezinta certificatul de nastere sau de casatorie cu mentiunile aplicate care sa dovedeasca statutul civil si numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatele de nastere ale copiilor cu varsta de pana la 14 ani, care isi schimba domiciliul impreuna cu solicitantul actului de identitate;
– extrasul de carte funciara sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original ; extrasul de carte funciara trebuie sa fie obtinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii si poate fi prezentat si in format electronic;
– documentul cu care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate – 7 lei.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.