Eliberarea actului de identitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

image_pdfimage_print
  • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
  • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;
  • în cazul schimbării domiciliului;
  • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
  • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
  • când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • în cazul schimbării sexului;
  • în cazul anulării;
  • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

         

DOCUMENTE NECESARE:

 

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– actul de identitate;

– certificatul de naştere;

certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;

extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate – 7 lei.

 

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.