Preschimbarea Buletinului de Identitate

image_pdfimage_print

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie
  • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Descărcați Cerere de eliberare a actului de identitate (PDF - 34.1 KB)