Eliberarea Cărții de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

image_pdfimage_print

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite eliberarea actului de identitate de la Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie
  • Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original și copie
  • Actul de identitate al unuia dintre părinți, al tutorelui sau al reprezentantului legal
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 Lei

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Descărcați Cerere de eliberare a actului de identitate (PDF - 34.1 KB)