Stare civilă

           Prin stare civilă sau statut civil se ințeleg toate elementele strict personale care contribuie la individualizarea persoanei fizice în societate și familie.

Calitățile strict personale, care configurează starea civilă a persoanei fizice, sunt următoarele elemente: nascută din căsătorie, din afara căsătoriei, din parinți necunoscuți, adoptată, căsătorită, divorțată,văduvă, rudă sau afin cu cineva.

Actele de stare civilă

  • Sunt acte de stare civilă: actul de naștere, actul de căsătorie și actul de deces.Titularilor de acte de stare civilă li se eliberează certificate de pe aceste acte: de naștere, de căsătorie,  de deces.
  • Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice, întocmite potrivit legii, în registrele de stare civilă, de catre delegatul de stare civilă, care cuprind elementele stării civile a persoanei fizice.
  • Reconstituirea actului de stare civilă presupune un act cu existența anterioară, insa datorită unor împrejurări prevăzute de lege, este cu neputință să se facă dovada acestuia în prezent.
  • Înocmirea ulterioară privește situațiile în care actul de stare civilă nu a fost niciodată întocmit.
  • Anularea actelor de stare civilă este sancțiunea nerespectării dispozițiilor legale referitoare la condițiile de valabilitate a acestora.
  • Completarea presupune trecerea unor mențiuni care nu existau în act.
  • Rectificarea reprezintă îndreptarea ori înlăturarea unor erori strecurate cu ocazia înregistrării.
  • Modificarea este operațiunea de înscriere a unor mențiuni privitoare la statutul civil al titularului.

Înregistrările de stare civilă

  • Înregistrările de stare civilă sunt operațiuni de consemnare în registrele de stare civilă a actelor și faptelor de stare civilă, precum și a altor elemente prevăzute de lege, operații efectuate de către organele cu atribuții de stare civilă.
  • Exista doua categorii de înregistrări: înregistrări sub forma întocmirii actelor de stare civilă (în caz de naștere, căsătorie, deces) si înregistrări sub forma înscrierii de mențiuni marginale pe registrele de stare civilă(adopție, divorț, schimbarea sexului).