Stare civilă Dragomirești-Vale

Adresa:str. Micşunelelor,nr 87, comuna Dragomirești-Vale, jud. Ilfov
Telefon:021.436.74.47
Fax:021.436.71.65

Adresa e-mail: evidentapopulatiei@primariadragomirestivale.ro